Навчально-методичне забезпечення ОП

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ). Освітньо-професійна програма «Психологія бізнесу» другого (магістерського) рівня

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ). Освітньо-професійна програма «Психологія бізнесу» другого (магістерського) рівня

Каталог силабусів обов’язкових дисциплін (загальноуніверситетські). ОПП “Психологія бізнесу та дизайн мислення” першого (бакалаврського) рівня

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ обов’язкових дисциплін (ОК10-34, для забезпечення фахових компетентностей). Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу та дизайн мислення” першого (бакалаврського) рівня

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача вищої освіти
(ВК3.1-3.26, для забезпечення додаткових фахових компетентностей). Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу та дизайн мислення” першого (бакалаврського) рівня