Зарахування результатів, отриманих в неформальній освіті

Згідно з “Порядком визначення академічної різниці та визнання результатів попереднього навчання в Національному університеті «Чернігівська політехніка» всі ЗВО університету мають право на здобуття знань, вмінь та навичок поза освітніми програмами, а також на визнання результатів навчання у неформальній освіті.

Так, 29 та 31 травня було проведено засідання предметної комісії факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації (спеціальність 053 «Психологія») по розгляду результатів, отриманих в неформальній освіті здобувачами спеціальності 053 “Психологія”.

Протокол від 29.05.2024

Протокол від 31.05.2024

Сертифікати